Tun Suffian Post Medical Scholars

 

medic
Dr Sharifah Intan Hosnaliza bt Syed Osman
Tun Suffian Post Medical Scholars
Fellowship in Oculoplasty & Orbit
National University Hospital of Singapore
September 2011-August 2012
Dr. Emily Tan Lay Koon
Tun Suffian Post Medical Scholars
Cardiovascular Magnetic Resonance
Royal Brompton Hospital
Imperial College of London
October 2011 – September 2012

 

 

Tun Suffian PhD Scholars

 

Renuka Sellapans
Lee Chai Har Prabhakaran S. Nair

 

Tun Suffian LLM Degree Scholars

Law Man Yee

 

Tun Suffian LLB Degree Scholars

 

Galoh Nur Safinas binti Samsudin Muhammad Aiman bin Abdullah

 

Abdul Mu'iz bin Abdul Razak Noor Khairun Nisa binti Noor Harun

 

Mohd Khairul Azri bin Mohd Badroldin Muhammad Syahidzuddin bin Yahya

 

Suhaila binti Haji Kamaruddin Nurul Amalina binti Che Ariffin

 

Eznur Aisyafiqa binti Zakariah Lau Zhong Yan

 

Lim Wei Jiat Foo Wen Cong

 

Denise Khoo Yin Ching Surendra Ananth a/l Anandaraju

 

Voon Yan Sin Arizan bin Abdul Rahman

 

Siti Syarfa Alhabashi binti Mohd Sa'aimon Mohd Firdaus bin Abd Samad

 

Intan Nabila binti Ridzwan Nabilah binti Mohd Izahar

 

Zulhilmi bin Zabri Misra Asthana binti Mohamad Fazal

 

Mohammad Muzamil

 

Past Scholars | 2009 - 2010 Scholars | 2011 - 2012 Scholars
The Cambridge Tun Suffian Scholarship Masters of Law Programme at the University of Cambridge, United Kingdom

 

2009 Yayasan Tun Suffian Berdaftar. Usage of content without proper authorisation is strictly prohibited.

play | pause music